Parterapi

Parterapi


När ni vill hitta tillbaka till varandra

När du hittar den här sidan har du kanske redan googlat ordet ”parterapi” och känt ett behov av få stöd eller hjälp. Kanske är det en önskan om att något ska vara annorlunda i relationen mellan dig och din partner. Det kan handla om brist på närhet eller negativa mönster som ni hamnat i eller regelbundet återvänder till. Kanske är det sorger du bär med dig eller sorger som ni åsamkat varandra. Då är ni välkomna att ta kontakt med mig. 


Ofta är det när ett par eller en familj har problem som man söker hjälp. Man har en känsla av att något måste förändras. Men förändring är utmanande för oss människor eftersom det kan göra ont, vara riskfyllt och kosta energi. Samtidigt finns också en kostnad om vi vägrar. Det pris vi betalar kommer med slitningar, uttröttning, separationer och brist på kontakt.

 

Förändring förutsätter någon form av mod och öppenhet och min roll i mötet med er är att skapa förutsättningar för trygghet, lyssnande, öppenhet, inte dömande och kontakt. När fler personer är med i rummet behöver allas röster bli hörda och tagna på allvar. Man skapar relationer tillsammans och det är också lösningen när man vill hitta fram till varandra på ett nytt sätt. 

Växtplatsen • Patrik Gyland, leg psykolog, Hälsans hus, 070-853 08 31, Skicka mail