Familjepsykoterapi

Familjepsykoterapi

När ni vill förstå varandra bättre 

Detta är en form av psykoterapi som kan hjälpa till att förbättra kommunikationen i en familj, skapa en ökad närhet eller bidra till att lösa konflikter. En familjeterapi kan innefatta alla i familjen eller bara den/de som är villiga eller har möjlighet att delta. Arbetssättet beror på din/er familjs situation och behov. 

 

Familjeterapi kan vara bra i alla familjesituationer som skapar stress, sorger, ilska och konflikter. Det kan bidra till att ni får en ökad förståelse för varandra inom familjen och ge er verktyg att komma varandra närmare. 

 

För barnet/ungdomen som deltar i familjeterapin ges en möjlighet att bli lyssnad på, uppleva sig viktig och bli tagen på allvar. Barnet/ungdomen kan här uttrycka sorger, svårigheter och minnen så som den har upplevt dem och få en ny tillgång till sig själv. En familj kan frigöra sig från gamla nedärvda, inlärda mönster och skapa djupare kontakt och nya, starka band. Kanske finns det ingen större och modigare kärlekshandling från en förälder till sitt barn än detta. 

Växtplatsen • Patrik Gyland, leg psykolog, Hälsans hus, 070-853 08 31, Skicka mail