Hem

Par- och familjeterapi

Varför söka sig till Växtplatsen?

I en parrelation eller en familj utvecklar man ett sätt att vara tillsammans som påverkar den enskildes utveckling, mående och hela gruppens sätt att fungera. Ibland är sådana beteendemönster negativa. Par- och familjeterapi syftar till att ge redskap för att bryta och hantera sådana mönster. Ofta krävs det mod för att börja titta på sig själv och sina relationer på ett nytt sätt. Men att söka par- och familjeterapi är att säga att du och dina närmaste är viktiga för dig. Det är en kärlekshandling till dig själv och din omgivning. I synnerhet gäller detta när du gör det för ditt barns skull.

Patrik Gyland

leg psykolog

Tel 070-853 08 31

Skicka mail

Adress: Hälsans hus

Mårtenstorget 6

223 51 Lund

Växtplatsen • Patrik Gyland, leg psykolog, Hälsans hus, 070-853 08 31, Skicka mail