Skolgång

Skolgång

Utbildning viktigt för de ungas utveckling

Eftersom utbildning är avgörande för ungdomarnas utveckling, chanser och framtid erbjuder vi tid för läxläsning och stöd i skolarbetet. Vi uppmuntrar, stöttar och betonar ständigt vikten av skolgång för att påverka ungdomarna att ta ansvar och vara aktiva i skolarbetet.

Här är bilder som visar hur det ser ut på HVB-hemmet.