Personal

Personal

Vi har hög kvalitet och personaltäthet

Vår personalgrupp har högskoleutbildning inom beteendevetenskap, socialt arbete, pedagogik, mänskliga rättigheter och globala studier. Samtlig personal har erfarenhet från människobehandlande yrken. Vi är flera som fungerar som kontaktpersoner åt ungdomarna. Inom personalgruppen är vi trygga med varandra och tar gemensamt ansvar för de utmaningar och frågor vi möter. Vårt förhållningssätt bygger på lyhördhet för behov och flexibilitet i bemötandet. Vi genomför kontinuerligt kompetensutveckling.

Eftersom vårt arbetssätt bygger på relationsskapande och tillgänglighet mentalt och fysiskt har vi en hög personaltäthet. Detta möjliggör samvaro och samtal, både planerade och spontana i vardagen. På så sätt kan vi bygga relationer med varandra och skapa förutsättningar som behövs för att kunna hjälpa ungdomarna framåt.

 

Patrik Gyland är föreståndare, VD och legetimerad psykolog. Patrik har steg 1-utbildning inom barn- och ungdomspsykoterapi och lång erfarenhet inom chefs- och ledarutveckling. Han har arbetat som psykolog i skola, barnomsorg, grundsärskola och gymnasiesärskola.

Här är bilder som visar hur det ser ut på HVB-hemmet.

Patrik Gyland.

Tel 070-853 08 31