Målgrupp

Målgrupp

 

Vår målgrupp är ungdomar 16 till 20 år

Vi vänder oss till ungdomar som ska placeras enligt socialtjänstlagen. Det kan handla om pojkar eller flickor som är redo för eget boende där det finns tillgång till personal men där kravet på självständighet är större. Det kan även handla om boende tillsammans med andra och där en placering är föranledd av omsorgssvikt från närmiljön och att det behövs ett mer omfattande stöd från personal. Hos oss kan man bo antingen ensam eller tillsammans med andra. Vår utgångspunkt är att självständighet utvecklas bäst när en människa känner sig trygg och säker. Vår personals inkännande och delaktighet i ungdomens upplevelser av sin situation är central för vårt arbetssätt.

 

Vi tar inte emot ungdomar med aktivt och dokumenterat drog-, alkoholmissbruk eller ungdomar som är kriminella, hotfulla och våldsbenägna. Vi bedriver ingen vård eller behandling men har etablerade goda relationer till vårdgivare inom regionen.

Här är bilder som visar hur det ser ut på HVB-hemmet.

Patrik Gyland.