Relation och anknytning

Relation

och anknytning

Goda relationer viktigt för utvecklingen

Fundamentet i vårt arbete är våra relationer. Forskning visar att goda relationer är viktigt för att få igång utveckling och för att förhindra psykisk ohälsa. Därför ägnar vi mycket tid och energi åt att bygga relation och skapa kontakt. Härigenom ges förutsättningar för att öppna upp, visa känslor och berätta om tankar och erfarenheter. Vi strävar efter att skapa ett klimat där det är möjligt att vara sig själv. Vårt arbete bygger på att finnas där när vi behövs, men det är ungdomen själv som bestämmer hur hen vill använda sig av oss i sin utveckling och läkande. Vi vill vara tillgängliga utan att tränga oss på och har som ambition att aldrig ge upp. Vi försöker vara förutsägbara, tillgängliga och tålmodiga, så att vi kan bryta destruktiva anknytningsmönster som skapar ensamhet och utanförskap.

Här är bilder som visar hur det ser ut på HVB-hemmet.