Arbetsmetoder

Så arbetar vi

Samtal är vårt främsta redskap

På Växtplatsen tror vi att ett bra bemötande kännetecknas av såväl struktur och regler som flexibilitet och lösningsfokus. Behoven för dem som bor hos oss kan se väldigt olika ut vilket vi måste beakta. Vi tror att läkande och helande är en naturlig process hos individen under de rätta förutsättningarna och samtal är vårt främsta arbetsredskap. När en utveckling eller ett läkande inte kommer till stånd finns handledning för personal liksom hjälp inom psykiatri och sjukvård för att bistå oss. Vi följer regelbundet upp ungdomarnas utveckling. Varje ungdom har en egen kontaktperson och stödet till ungdomen är individanpassat utifrån behov. Vi arbetar kontinuerligt med genomförandeplaner enligt BBIC med utgångspunkt i uppdragsgivarens vårdplan och använder dokumentationen för att följa ungdomen i dess utveckling.

Här är bilder som visar hur det ser ut på HVB-hemmet.