Hälsa, motion och salutogent perspektiv

Hälsa, motion och

salutogent perspektiv

Vi fokuserar på "friskfaktorer"

Vi arbetar utifrån ett salutogent perspektiv och lägger tonvikten vid "friskfaktorer" snarare än "riskfaktorer. I detta ingår att stärka den enskildes känsla av sammanhang och mening och fokusera på resurser snarare än på brister.

Vi ser det som en viktig del av vårt arbete att uppmuntra till en god egenvård. Detta innefattar att äta bra, röra sig regelbundet, ha balans mellan vila och aktivitet, sova, umgås med kamrater och vänner samt att ge och få kärlek.

Här är bilder som visar hur det ser ut på HVB-hemmet.