Eget ansvar

Eget ansvar

Kompetenta och trygga ungdomar går vidare

Vi är övertygade om att en hög kvalitet på omsorg och bemötande är en bra väg att gå för en säkrare och tidigare placering i eget boende.

Vi uppmuntrar att ungdomarna bygger egna relationer, nätverk och sammanhang utanför boendet. Eget ansvarstagande följer som en röd tråd i vårt arbete. I vardagen ska konkreta färdigheter bli naturliga; handla, laga mat, skolgång, sjukvård, aktiviteter etc. Detta arbete görs dagligen i alla aktiviteter.

Här är bilder som visar hur det ser ut på HVB-hemmet.